غذای خانگی

غذای خانگی

بهترین غذای خانگی را در رستوران ته دیگ امتحان کنید.
سالاد

سالاد

بهترین سالاد را در رستوران ته دیگ امتحان کنید.
کباب و جوجه

کباب و جوجه

با کیفیت ترین غذاهای را در رستوران ایرانی ته دیگ امتحان کنید.
دسر

دسر

بهترین دسر ها را در رستوران ته دیگ امتحان کنید.

از اول

تاریخچه رستوران

رستوران ته دیگ تهیه و تولید انبوه انواع غذاهای ایرانی با طمع غذای خانگی رستوران و بیرون بر، تهیه غذای شرکتی و سازمانها، تهیه و تولید غذاهای سمینارها و شرکتها و ارگانهای دولتی و خصوصی، تهیه و تولید غذایی با کیفیت با طمع و مزه غذای خانگی جهت مراسم و مجالس و ضیافت ها را بر  عهده دارد.

بیشتر بدانید

غذای ته دیگ