با ما در تماس باشیدآدرس:
اصفهان/حد فاصل سه راه نیکبخت و چهار راه فرایبورگ
روبروی گنبد بزرگ مصلی

تلفن های تماس:

03136621777
03136621745

ایمیل:info@tahdigfood.com